Välkommen till Rude Intresseförenings hemsida
 
rude

Verksamheten

Verksamhetsplan

Vi ska:
- se till att föreningen har de medel som krävs för underhåll och drift av Rudegården
- tillhandahålla attraktiva samlingslokaler för föreningar, privatpersoner och företag att hyra
- sköta fastigheten på ett tillfredställande sätt för våra hyresgäster
- bidra till bygdens trevnad och sammanhållning med familjedag och andra arrangemang

 

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017Stadgar
Stadgar Rude Intresseförening