Välkommen till Rude Intresseförenings hemsida
 
rude

Verksamheten

Verksamhetsplan

Vi ska:
- se till att föreningen har de medel som krävs för underhåll och drift av Rudegården
- tillhandahålla attraktiva samlingslokaler för föreningar, privatpersoner och företag att hyra
- sköta fastigheten på ett tillfredställande sätt för våra hyresgäster
- bidra till bygdens trevnad och sammanhållning med familjedag och andra arrangemang

 

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2018Stadgar
Stadgar Rude Intresseförening